เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Emazys Z200: เครื่องทดสอบงานสำหรับงานซ่อมบำรุงระบบโซลาร์
  THB 350,000.00

เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Fluke 393 FC: แคลมป์มิเตอร์ CAT III 1500 V True-rms พร้อม iFlex
  THB 28,050.00
 • Fluke FLK-IRR1-SOL: มิเตอร์วัดรังสีแสงอาทิตย์
  THB 16,936.00

เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Gossen PROFITEST PV1500: วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบโซล่าร์ ด้วย IV Curve
  THB 780,500.00
 • Gossen PROFITEST PVSUN/PVSUN MEMO: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบโซลาร์
  THB 54,100.00
 • Gossen PROFITEST PV: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบโซลาร์
  THB 555,900.00

เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Metrel MI 3109: EurotestPV Lite เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพ และการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  THB 92,000.00
 • Metrel MI 3108: EurotestPV เครื่องทดสอบในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  THB 142,000.00
 • Metrel MI 3155: เครื่องมือตรวจวัดซ่อมบำรุงและตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  THB 142,000.00

เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Seaward Solar Utility Pro Complete Kit: เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงความปลอดภัยระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
  THB 239,800.00
 • Seaward PV200 Solar Complete Kit: เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
  THB 196,520.00
  THB 231,200.00  (-15%)
 • Seaward PV150 Solar Complete Kit: เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
  THB 95,600.00
 • Seaward Solar Power Clamp: เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
  THB 22,400.00