เครื่องนับและวิเคราะห์ความถี่

  • Pendulum CNT-90: เครื่องวิเคราะห์และนับความถี่และคาบเวลา
    THB 160,000.00