เครื่องทดสอบเครื่องมือแพทย์

 • BC Biomedical Microsim COS: เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ปริมาณเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที
  THB 113,000.00
 • BC Biomedical UPM-DT-1PA/10PA: เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์
  THB 390,000.00
 • BC Biomedical USP-50SP: เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์
  THB 319,000.00

เครื่องทดสอบเครื่องมือแพทย์

 • Gossen SECULIFE DF PRO: เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจทางการแพทย์
  THB 0.00
 • Gossen SECULIFE UP: เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์
  THB 0.00

เครื่องทดสอบเครื่องมือแพทย์

 • Rigel UniPulse 400: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจทางการแพทย์ (Defibrillator/AED/Pacer Analyzer)
  THB 285,000.00
 • Rigel Uni-Therm: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องตัดจี้ทางการแพทย์ (Electrosurgical Analyzer)
  THB 415,000.00
 • Rigel Multi-Flo: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดทางการแพทย์
  THB 345,000.00