เครื่องทดสอบสายอากาศและสายนำสัญญาณ

  • Bird FlightHawk: เครื่องวิเคราะห์สายนำสัญญาณและสายอากาศสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน
    THB 0.00
  • Bird SK-4500-TC / SK-6000-TC เครื่องวิเคราะห์คุณภาพสายอากาศและสายนำสัญญาณ RF
    THB 280,000.00