เครื่องทดสอบสายอากาศและสายนำสัญญาณ

  • Bird FlightHawk: เครื่องวิเคราะห์สายนำสัญญาณและสายอากาศสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน
    THB 460,000.00

     

  • Bird SK-4500-TC / SK-6000-TC: เครื่องวิเคราะห์คุณภาพสายอากาศและสายนำสัญญาณ RF
    THB 0.00

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก