เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์

 • Lansmont PDT80: เครื่องทดสอบการตกกระแทก (Drop Tester) ขนาด 80 กิโลกรัม
  THB 1,100,000.00
 • Lansmont Vibration and Shock Logger: เครื่องบันทึกข้อมูลการสั่นสะเทือนและช็อค
  THB 577,125.00
 • Lansmont Shock Tester: เครื่องทดสอบการช็อค
  THB 0.00
 • Lansmont Compression Tester: เครื่องทดสอบการกดทับ
  THB 0.00