เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • Fluke 830: เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล ความละเอียดสูง
  THB 0.00
 • Fluke 805 FC: เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
  THB 119,027.00
 • Fluke 810: เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน ที่ให้คำตอบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันที
  THB 598,260.00
 • Fluke 820-2: สโตรโบสโคปชนิด LED ความสว่างสูง
  THB 86,783.00

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • Kanomax 4200: เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
  THB 63,000.00

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • LDS V875/V8: ขนาดแรงทดสอบปานกลาง
  THB 0.00
 • LDS V101/V201/V406/V450/V455: ขนาดแรงทดสอบต่ำ
  THB 0.00
 • LDS V555/V650/V721/V780: ขนาดแรงทดสอบต่ำ-ปานกลาง
  THB 0.00
 • LDS V9
  THB 0.00

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • Murata Wireless Machines Condition Monitoring
  THB 46,000.00

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • TPI 9080: เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
  THB 68,500.00