อุปกรณ์ลดทอนสัญญาณ

  • Bird 8329-300: ตัวลดทอนสัญญาณกำลังสูง 2kW แบบ Oil-Cooled
    THB 246,000.00