Installation Tester

Fluke 1660 Series เครื่องมือทดสอบการติดตั้งแบบมัลติฟังก์ชัน

Fluke 1660 Series Multifunction Installation Testers
ใหม่ เครื่องมือทดสอบการติดตั้ง Fluke 1660 Series คือเครื่องทดสอบการติดตั้งเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และทำให้ผู้ใช้สามารถส่งผลการทดสอบแบบไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนจากภาคสนามได้โดยตรง

Metrel MI 2093 เครื่องค้นหาสายไฟ, ฟิวส์ และเบรกเกอร์

Metrel MI 2093 Wire and Voltage Finder Line Tracerเครื่องค้นหาแนวสายไฟฟ้าที่เดินในราง, ท่อ หรือใต้ผนัง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจหาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีการขุดเจาะ สามารถตรวจสอบวงจรระหว่างเต้ารับและเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือฟิวส์ ได้อย่างแม่นยำ รองรับการใช้งานทั้งแบบสายที่มีแรงดันไฟฟ้า (Live Test) และสายที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (Dead Test)

METREL MI 3108 EurotestPV เครื่องทดสอบในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

METREL MI 3108 EurotestPVMI 3108 EurotestPV เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และยังสามารถทดสอบในอาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัยได้อีกด้วย

Metrel MI 3105 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

Metrel MI 3105 Electrical Installations Safety Tester
Metrel MI3105 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว

Fluke 1653B เครื่องทดสอบหลายฟังก์ชัน สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า

Fluke 1653
เป็นเครื่องทดสอบที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่องานตรวจสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า เหมาะสำหรับผู้ตรวจสอบระบบเพื่อการตรวจรับ หรือผู้รับเหมาตรวจสอบงานก่อนส่งมอบ ว่าแต่ละจุดที่ติดตั้งไฟฟ้าได้มาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กำหนดหรือไม่

Seaward Powerplus 1557 เครื่องวัดค่าและตรวจสอบค่าการติดตั้งไฟฟ้า ตามมาตรฐาน BS7671 (17th Edition)

Seaward Powerplus 1557 Installation Tester
เป็นทั้งเครื่องวัดค่าและตรวจสอบค่าตามมาตรฐาน BS7671 (17th Edition) ที่สามารถออกใบรับรองได้เลย เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ใน PC ผ่าน Bluetooth ดาวน์โหลดเทมเพลตมาตรฐานจาก PC เพื่อเก็บค่าวัดต่างๆ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในตัวเพื่อตรวจสอบได้ทันที แล้วอัพโหลดไปยัง PC เพื่อรวบรวมและสั่งพิมพ์

Seaward ERT 1557 Advanced Earth Resistance Tester

ERT 1557 Advanced Earth Resistance Tester
The ERT 1557 earth resistance tester is suitable for use on 110V, 230V and three phase electrical systems, this special lightweight unit provides accurate Earth electrode resistance measurement without disconnecting the electrode.

BK Precision 302 เครื่องวัดลำดับเฟสและทิศการหมุนของมอเตอร์

BK Precision 302

แสดงผลการลำดับเฟสของไฟฟ้า 3 เฟส
แสดงตำแหน่งของแต่ละเฟส บอกได้แม้แรงดันต่ำถึง 100VAC
แสดงทิศทางการหมุน/การเข้าสายของมอเตอร์

Fluke 9062 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส และทิศทางหมุนของมอเตอร์แบบไม่สัมผัส

Fluke 9062
ใช้ในการตรวจหาเฟส และทิศทางการหมุนของมอเตอร์โดยไม่ต้องสัมผัส ใช้ได้กับมอเตอร์ 3 เฟส ทั้งชนิดซิงโครนัสและอะซิงโครนัส และใช้ในการตรวจลำดับเฟสในระบบไฟ 3 เฟส โดยการใช้สายวัด (แบบเดียวกับ Fluke 9040)

Metrel MI 3152 EurotestXC เครืองตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร มัลติฟังค์ชั่น รุ่นใหม่จอสี

Metrel MI 3152 Eurotest XC
สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน BS7671, IEC60364, IEC61557 สำหรับช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง สำนักงาน บ้าน และโรงงาน ที่วางแผนการซ่อมบำรุง ที่มีปริมาณงานมาก

Amprobe PRM-6 เครื่องตรวจสอบลำดับเฟสและทิศทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส

Amprobe PRM-6 Phase Sequence and Motor Rotation Tester
เครื่องตรวจสอบลำดับเฟสและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเฟสก่อนและหลังซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์ 3 เฟส ความปลอดภัยระดับ CAT IV 600V ที่ใช้งานง่าย ราคาประหยัดจาก Amprobe

Metrel MI 3102 BT เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงาน

Metrel MI 3102 BT Eurotest XEใช้ทดสอบระบบกราวด์ในบ้านและอาคาร
ทดสอบ Voltage, Line/Loop Impedance, IPSC, RCD, Insulation, Continuity 200mA, Leakage Current, Earth Resistance, Phase Sequence สามารถโปรแกรมการทำงานแบบ AUTO SEQUENCE บันทึกผลการทดสอบลงหน่วยความในตัวเครื่องได้ เชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน PC Software Eurolink Pro

Metrel MI 3101 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

Metrel MI 3101 Electrical Installations Safety Tester
Metrel MI3101 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว

Seaward PowerCheck 1557 เครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบความปลอดภัยไฟฟ้า

Seaward PowerCheck 1557
เป็นเครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบ ตามมาตรฐาน BS 7671 / EN 61157 และมาตรฐานอื่นๆ ทุกตัว ตัวเครื่องทนทานสูง ใช้ตรวจสอบค่ามาตรฐานเหล่านี้

Seaward PowerTest 1557 เครื่องทดสอบหลายหน้าที่สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า

Seaward PowerTest 1557 Multi Functional Installation Tester
เป็นเครื่องทดสอบหลายหน้าที่สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน BS7671 (17th Edition) แบบมือถือ มีโพรบวัดติดตั้งในตัว ช่วยให้ทำงานได้สะดวกและปลอดภัย วัดค่าได้รวดเร็วใน 5 วินาที ทดสอบ RCD ได้อัตโนมัติ และวัดค่าอื่นๆดังนี้

Seaward IRT 1557 Insulation Resistance and Continuity Tester

Seaward IRT 1557 Insulation Resistance and Continuity Tester
The IRT 1557 is a handheld insulation resistance and continuity tester. It performs measurements according to BS 7671 17th Edition Wiring Regulations and Part P.

Fluke 9040 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส

Fluke 9040
ใช้ในการตรวจทิศทางหรือลำดับของเฟสในงานไฟฟ้า 3 เฟส เช่น งานระบบไฟจ่าย, มอเตอร์ 3 เฟส, วงจรขับต่างๆ โดยแสดงจำนวนเฟสที่ปรากฏ และลำดับของเฟสบนจอ LCD ช่วยให้สามารถกำหนดลำดับเฟสได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

Fluke 2042 เครื่องตรวจหาสายเคเบิ้ล อเนกประสงค์

Fluke 2042
เป็นเครื่องค้นหาสายเคเบิ้ลที่อยู่ในผนังหรือใต้พื้น ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถหาตำแหน่งของฟิวส์/เบรกเกอร์ในวงจร ตรวจสอบจุดที่สายเคเบิ้ลขาดหรือลัดวงจร สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ในตัว