เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

Metrel MI 6301 FonS : เครื่องวัดเสียง

Metrel MI 6301 FonS
เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ ความแม่นยำระดับ IEC1672 (ISO61672) Class1 สามารถวัดและบันทึกผลการวัดระยะยาวแบบ Integrating SLM กับค่าพารามิเตอร์เสียงทางสิ่งแวดล้อมหลักๆ ทุกตัว

Rigel 288+ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบมืออาชีพ

Rigel 288+ Electrical Safety Analyzer
รองรับการจัดการ asset management การทดสอบแบบ auto sequence ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนาม บันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง มีรายงานตามมาตรฐานสากล IEC60601-1, IEC62353, AAMI, NFPA 991

Rigel 62353+ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบมืออาชีพ

Rigel 62353+ Electrical Safety Analyser
เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการทดสอบได้หลายมาตรฐาน โดยเฉพาะ มาตรฐาน EN/IEC 62353 ใช้ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น Earth Continuity, Insulation, Direct Leakage Measurement

Rigel PULS-R เครื่องจำลองสัญญาณค่าออกซิเจนในเลือด

Rigel PULS-R SpO2 Finger Simulator
เป็นนิ้วจำลองของผู้ป่วยที่ปล่อยสัญญาณเทียมค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ที่ระดับ 30 % ถึง 100% และค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 30 ถึง 300 ครั้งต่อนาที สามารถสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดงได้หลายรูปแบบ

Rigel SP-SIM เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดทางการแพทย์

Rigel SP-SIM SpO2 Simulator
เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดง เพื่อสอบเทียบเครื่อง Pulse Oximeter โดยเครื่องจะจำลองสัญญาณปริมาณออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ

Rigel UNI-SIM เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์ (Vital Sign Simulator)

Rigel UNI-SIM Vital Signs Simulator
เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เพื่อสอบเทียบเครื่อง Pulse Oximeter โดยเครื่องจะจำลองสัญญาณปริมาณออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ โดยการใส่ Pulse Oximeter เข้ากับ Finger Probe ของเครื่อง

Rigel BP-SIM เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตทางการแพทย์

Rigel BP-SIM NIBP Simulator
เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) ที่เป็นความดันโลหิต เพื่อทดสอบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบภายนอกร่างกาย (Noninvasive Blood Pressure) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แบบที่ถือได้เพียงมือเดียว

Rigel 333 เครื่องสอบเทียบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Rigel 333  ECG Patient Simulator
เป็นเครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้หลายรูปแบบเพื่อสอบเทียบเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ทางการแพทย์ Rigel 333 มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชั่นการสอบเทียบเพื่อตอบสนองความต้องการการสอบเทียบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

Rigel 344 เครื่องสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ แบบ 3 in 1

Rigel 344 Defibrillator/Pacemaker Analyser/ECG Arrhythmia Simulator
เป็นเครื่องมือใช้สำหรับสอบเทียบแบบ “Three in one” ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ (Pacemaker) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)