Non Contact Voltage Detector

Metrel MD 116 ด้ามวัดไฟไม่ต้องสัมผัส มีไฟฉายในตัวพร้อมระบบสั่น

Metrel MD 116 Non Contact Voltage Detector
รุ่นครบเครื่อง แสดงผลทั้งแสง, เสียง และการสั่น มีไฟฉาย LED ความสว่างสูงในตัว เลือกความไวได้ 2 ระดับ สามารถตรวจสอบไฟฟ้าได้ทันทีโดยอัตโนมัติหลังเปิดสวิตช์ทำงาน ใช้หลักการวัดแบบประจุไฟฟ้า (Capacitive) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีกระแสไหลในตัวนำ

Metrel MD 106 ด้ามวัดไฟไม่ต้องสัมผัส รุ่นพื้นฐาน

Metrel MD 106 Non Contact Voltage Detector
รุ่นพื้นฐาน แสดงผลด้วยแสงและเสียง รูปทรงปากกามีคลิปเสียบยึดกระเป๋าได้สะดวก ใช้งานง่าย เหมาะกับทั้งช่างไฟในบ้าน และช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ใช้ตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟ, สายเคเบิ้ล, ปลั๊กไฟ, สวิตช์ และตู้แผงไฟ

Fluke 1AC-II/1LAC-II ปากกาตรวจวัดแรงดัน

Fluke 1 AC-II
อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันแบบพกกระเป๋าที่ใช้งานง่ายในรูปแบบปากกา เพียงจ่อปลายเข้าไปใกล้ๆ จุดวัด ก็สามารถบอกถึงการปรากฏของแรงดันไฟฟ้าได้ ด้วยการเรืองแสง และเสียงบี๊บ

Fluke 1000FLT เครื่องทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนต์

Fluke 1000FLT Fluorescent Light Tester ตรวจสอบทุกปัญหาได้รวดเร็วภายใน 30 วินาที

  • ทดสอบหลอดไฟ: ตรวจสอบการทำงานโดยไม่ต้องเปิดฝา
  • ทดสอบบัลลาสต์: ว่าทำงานหรือไม่ได้อย่างสะดวก
  • ตรวจแรงดันแบบไม่สัมผัส: ว่ามีแรงดันไฟฟ้าปรากฏอยู่หรือไม่
  • ตรวจขั้วหลอดไฟ: ว่าใส้หลอดขาดหรือไม่
  • ตรวจชนิดของบัลลาสต์: เป็นแบบขดลวดหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์

Fluke LVD2 Volt ปากกาตรวจสอบไฟไม่ต้องสัมผัส พร้อมไฟฉายLEDในตัว

Fluke LVD2
ปากกาตรวจสอบไฟฟ้า AC แบบไม่สัมผัส มีไฟฉาย LED ความสว่างสูงในตัว ใช้ตรวจการปรากฏของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 90 V AC ถึง 600 V AC

Fluke T+ and T+ Pro เครื่องทดสอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ ปลอดภัยสูง แสดงผลได้หลายรูปแบบ

Fluke T+ and T+ Pro
เป็นเครื่องทดสอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ สามารถตรวจวัดแรงดัน ac/dc โดยแสดงผลได้ 3 วิธี คือด้วยแสง, ด้วยเสียง, และด้วยการสั่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือมีแสงน้อย หรือที่คับแคบ