Pressurements

Pressurements P5515 ปั๊มเปรียบเทียบความดันแบบไฮดรอลิค

Pressurements P5515
เป็นปั๊มไฮดรอลิคใช้สำหรับตรวจสอบการวัดความดันของอุปกรณ์โดยเปรียบเทียบกับตัววัดความดันมาตรฐานอ้างอิง (Master Guage) ทดสอบความดันได้ถึงสูงถึง 20,000 psi ใช้กับของเหลวได้หลายชนิด มีความสามารถหลายอย่างเช่นเดียวกับ deadweight testers

Pressurements P3100 และ P3200 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักไฮดรอลิค ชนิดทำงานด้วยนำมัน และชนิดทำงานด้วยน้ำ

Pressurements P3100 and P3200
P3100 ทำงานด้วยน้ำมัน และ P3200 ทำงานด้วยน้ำ มีให้เลือกทั้งชนิดลูกสูบไฮดรอลิคเดี่ยว และแบบลูกสูบคู่เพื่อเพิ่มช่วงความดัน มีหน่วยความดันทั้ง psi, bar, kgf/cm², และ MPa ความเที่ยงตรงสูง ใช้งานง่าย รวดเร็ว มีปั๊มโยกมือเพิ่มความดันทีละมากๆ และก้านหมุนแบบสกรูปรับละเอียด

Pressurements P3031 และ P3032 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักนิวเมติก

Pressurements P3031 and P3032
P3031 และ P3032 ทำงานด้วยแก็ส และหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ชิ้นส่วนลูกสูบและกระบอกสูบ เพื่อลดผลกระทบจากการปนเปื้อนหรือสภาพแวดล้อมการทำงาน ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าเครื่องที่ใช้แก็สความดันสูงทั่วไป แรงดันของแก็สกระทำต่อลูกสูบที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันโดนตรง จึงไม่กระทบต่อความแม่นยำ

Pressurements P3000 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักนิวเมติก

Pressurements P3000
เป็นรุ่นอเนกประสงค์ สอบเทียบได้ตั้งแต่สุญญากาศ 1-30 inHg (0.03-1 bar) และความดัน 3-500 psi (0.2-35 bar) ในเครื่องเดียว ความแม่นยำสูงระดับ Secondary Standard ใช้งานง่าย มีวาล์วเลือกโหมดสุญญากาศหรือโหมดความดัน โดยไม่ต้องสลับลูกสูบ

Pressurements M3800 Series เครื่องสอบเทียบความดันสูงแบบตุ้มน้ำหนักไฮดรอลิค

Pressurements M3800 Series
M3800 Series มีความแม่นยำและเชื่อถือได้สูง ใช้งานได้ง่าย สอบเทียบอุปกรณ์ความดันสูงได้แทบทุกชนิด ทั้ง transducers, transmitters, gauges, pressure switches หรือเครื่องสอบเทียบอื่น ความดัน 30,000, 40,000 และ 60,000 psi ตามลำดับ ความแม่นยำ 0.02% หรือ 0.015%