เครื่องจ่ายไฟดีซี แบบตั้งโต๊ะ

BK Precision 9111 แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 60V หลายขนาดเอาต์พุต

BK Precision 9111
BK Precision 9111 เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบใหม่ ที่ต่างจากแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีขนาดเอาต์พุตตายตัว แต่ BK Precision 9111 สามารถปรับขนาดสูงสุดของแรงดันและกระแสได้หลายๆ ค่า ที่ขนาดกำลังสูงสุดเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายหลายตัวที่มีขนาดเอาต์พุตต่างกัน

PEL-3000 Series 175W/350W/1050W Programmable DC Electronic Load

PEL-3000 Series Programmable DC Electronic Load
PEL-3000 Series Electronic Load slope with high-speed and high-power capacity to meet SPS (SMPS), DC - DC power converters, HEV (Hybrid Electric Vehicle) battery testing needs.

PSS Series Single Output Programmable Linear DC Power Supply

PSS Series Programmable Linear DC Power Supply
The PSS-Series are single output, 96 or 100W, programmable linear DC power supplies. OVP, OCP, and OTP protect the PSS series and their load from unexpected conditions. The LCD panel simultaneously displays output and other parameters.

APS-1102 1kVA Programmable AC/DC Power Source

APS-1102 Programmable AC/DC Power Source
The AC power supply APS-1102 is not only in the role as a precision AC/DC power source but also a powerful analyzer, containing abundant features for the testing and characteristic analysis of power supplies, electronic devices, components and modules.

PSW Series Programmable Multi-Range DC Power Supply

PSW Series Programmable Multi-Range DC Power Supply
The PSW-Series is a single output multi-range programmable switching DC Power Supply covering a power range up to 1080W. This series of products include six models with the combination of 30V,80V and 160V rated voltages and 360W, 720W and 1080W maximum output powers.

PPH1503 45W Programmable High Precision DC Power Supply

PPH1503 45W Programmable High Precision DC Power Supply
PPH-1503 is a high-speed and high-precision DC Power Supply with dual range of 15V/3A or 9V/5A. PPH-1503 is exclusively designed to meet low power consumption requirements and users’ great demands of accuracy, speed and resolution of both voltage and current.

Sorensen XBT Series แหล่งจ่ายแรงดันฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่เกิน 222 วัตต์

Sorensen XBT Series

  • ให้เอาต์พุตได้ถึง 3 ชุด
  • เอาต์พุตที่ 3 โปรแกรมได้
  • ทำงานได้ทั้งแบบเอาต์พุตแยกอิสระ(Isolated), ค่าตามกัน(Tracking), ขนาน หรืออนุกรม
  • ตั้งเวลา 100 ชั่วโมง

Sorensen XPF Series

Sorensen XPF Series

  • ระบบ PowerFlex เพิ่มความยืดหยุ่นด้านกำลัง สามารถต่อขนานหรืออนุกรมกันให้ได้แรงดันหรือกระแสตามต้องการ เสมือนมีเพาเวอร์ซัพพลาย 6 ตัวในเครื่องเดียว
  • สวิตช์เปิดปิดแต่ละชุดแยกจากกัน
  • เอาต์พุตแยกขาดจากกันทางไฟฟ้า