เครื่องจ่ายไฟดีซี แบบตั้งโต๊ะ

PSS Series Single Output Programmable Linear DC Power Supply

PSS Series Programmable Linear DC Power Supply
The PSS-Series are single output, 96 or 100W, programmable linear DC power supplies. OVP, OCP, and OTP protect the PSS series and their load from unexpected conditions. The LCD panel simultaneously displays output and other parameters.

APS-1102 1kVA Programmable AC/DC Power Source

APS-1102 Programmable AC/DC Power Source
The AC power supply APS-1102 is not only in the role as a precision AC/DC power source but also a powerful analyzer, containing abundant features for the testing and characteristic analysis of power supplies, electronic devices, components and modules.

PSW Series Programmable Multi-Range DC Power Supply

PSW Series Programmable Multi-Range DC Power Supply
The PSW-Series is a single output multi-range programmable switching DC Power Supply covering a power range up to 1080W. This series of products include six models with the combination of 30V,80V and 160V rated voltages and 360W, 720W and 1080W maximum output powers.

PPH1503 45W Programmable High Precision DC Power Supply

PPH1503 45W Programmable High Precision DC Power Supply
PPH-1503 is a high-speed and high-precision DC Power Supply with dual range of 15V/3A or 9V/5A. PPH-1503 is exclusively designed to meet low power consumption requirements and users’ great demands of accuracy, speed and resolution of both voltage and current.

Sorensen XBT Series แหล่งจ่ายแรงดันฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่เกิน 222 วัตต์

Sorensen XBT Series

 • ให้เอาต์พุตได้ถึง 3 ชุด
 • เอาต์พุตที่ 3 โปรแกรมได้
 • ทำงานได้ทั้งแบบเอาต์พุตแยกอิสระ(Isolated), ค่าตามกัน(Tracking), ขนาน หรืออนุกรม
 • ตั้งเวลา 100 ชั่วโมง

Sorensen XPF Series

Sorensen XPF Series

 • ระบบ PowerFlex เพิ่มความยืดหยุ่นด้านกำลัง สามารถต่อขนานหรืออนุกรมกันให้ได้แรงดันหรือกระแสตามต้องการ เสมือนมีเพาเวอร์ซัพพลาย 6 ตัวในเครื่องเดียว
 • สวิตช์เปิดปิดแต่ละชุดแยกจากกัน
 • เอาต์พุตแยกขาดจากกันทางไฟฟ้า

Sorensen XHR Series แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1000 วัตต์

Sorensen XHR Series

 • แก้ไขเพาเวอร์แฟคเตอร์ (0.98)
 • วงจรสวิตชิ่งที่แรงดันศูนย์โวลต์ ประสิทธิภาพสูง น้อยส์ต่ำ
 • ปุ่มปรับละเอียด 10 รอบ ทั้งแรงดันและกระแส
 • กระแสคงที่, แรงดันคงที่
 • ป้องกันแรงดันเกิน ปรับค่าได้

Sorensen XEL Series แหล่งจ่ายแรงดันฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่เกิน 90 วัตต์

Sorensen XEL Series

 • เหมาะกับงานแล็บวิศวกรรม ความสามารถระบบดิจิตอล แต่ใช้การควบคุมแบบอะนาล็อก
 • ฟังค์ชั่น S-Lock : ตั้งค่าแรงดันแล้วล็อกค่า
 • ฟังค์ชั่น V-Span : ตั้งค่าจำกัดแรงดันได้โดยผู้ใช้
 • มีทั้งเอาต์พุตเดี่ยวและคู่