WXT-520 เครื่องวัดสภาพอากาศที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

WXT-520
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (150 KB)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570

  • ใช้หลักการตัวรับ-ส่ง Ultrasonic 3 จุด วางทำมุมกัน 60 องศา วัดความเร็วและทิศทางลม
  • เทคโนโลยี RAINCAP ใช้หลักการ Piezoelectric ให้กำเนิดสัญญาณเมื่อมีฝนมากระทบ
  • วัดปริมาณน้ำฝน ช่วงเวลาที่ผนตก ความแรงของฝน
  • ปริมาณลูกเห็บ ช่วงเวลาที่ลูกเห็บตก ความแรงของลูกเห็บ
  • วัดความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์