Webinar การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าโรงงานและอาคารขนาดใหญ่

64-29-10_S.jpg

สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
Zoom Meeting ID: 849 5914 0629
Passcode: 176745

วัน : ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 10:00 - 11:30 น.

หากไฟฟ้าของโรงงานหรืออาคารมีคุณภาพไม่ดี เช่น แรงดันไฟตกหรือเกิน มีอาการไฟกระพริบ หรือมีอุปกรณ์ทำงานผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอาจเกิดจากมีฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ามากเกินไป มีอุปกรณ์ร้อนผิดปกติในบางจุด ซึ่งหากไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงก็อาจจะนำไปสู่ไฟไหม้ หรือ Circuit Breaker มีการตัดไฟทำให้ต้องหยุดทำงาน ทั้งที่ไม่ได้ใช้กระแสไฟเกิน เป็นต้น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยการวัดคุณภาพไฟฟ้าก็จะช่วยชี้ปัญหาที่แท้จริงได้และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดโอกาสสูญเสียเนื่องจากต้องหยุดผลิตหรือบริการ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จึงจัดสัมมนานี้ขึ้น

วิทยากร จาก บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

หัวข้อสัมมนา

  • นิยามคุณภาพไฟฟ้า (ที่ไม่ดี มีอะไรบ้าง คืออะไร) - คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ ผอ.ฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา
  • การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า แนวทางการแก้ปัญหา - คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ - ผจก.ฝ่ายเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรม