Vaisala WXT-530 เครื่องวัดสภาพอากาศที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว


Download Brochure
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿350,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

  • ใช้หลักการตัวรับ-ส่ง Ultrasonic 3 จุด วางทำมุมกัน 60 องศา วัดความเร็วและทิศทางลม
  • เทคโนโลยี RAINCAP ใช้หลักการ Piezoelectric ให้กำเนิดสัญญาณเมื่อมีฝนมากระทบ
  • วัดปริมาณน้ำฝน ช่วงเวลาที่ผนตก ความแรงของฝน
  • ปริมาณลูกเห็บ ช่วงเวลาที่ลูกเห็บตก ความแรงของลูกเห็บ
  • วัดความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์