Vaisala MHT410 เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า แบบทรานสมิตเตอร์

Vaisala MHT410 Moisture, Hydrogen and Temperature Transmitter MHT410 Installation
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 155 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570

สำหรับตรวจเฝ้าระวังสภาพน้ำมันระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง โดยการวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันโดยตรง เพื่อติดตามดูความเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สามารถติดตั้งได้ง่าย ทนทานสูง ไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ เช่น แผ่นเยื่อ, ปั้ม, สายยาง หรือแบตเตอรี่

คุณสมบัติ

  • ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพความเป็นฉนวนไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงแบบออนไลน์
  • ตรวจวัดที่น้ำมันโดยตรง ไม่ต้องใช้ปั้ม, แผ่นเยื่อกั้น, หรืออื่นๆ
  • เซ็นเซอร์วัดความชื้นและไฮโดรเจน สัมผัสกับน้ำมันในหม้อแปลงโดยตรง
  • รับรู้ข้อมูลคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงในเวลาจริง (real time) ตลอดเวลา
  • รู้ข้อมูลสภาพหม้อแปลงในสถานการณ์ที่เกิดความผิดปกติ
  • ตัวทรานสมิตเตอร์มีขนาดกะทัดรัด, ทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP66
  • อินพุตและเอาต์พุตแยกจากกันทางไฟฟ้า, ทนทานต่อการรบกวนทางไฟฟ้า (EMC)
  • โพรบวัดปรับระยะให้เหมาะกับหม้อแปลงขนาดต่างๆกันได้

Probe Installation
โพรบวัดปรับระยะความลึกได้ ไม่ต้องมีการปรับแต่ง ไม่มีชิ้นส่วนต้องเปลี่ยน