Vaisala DL2000 เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น

Vaisala DL2000 Temperature and Humidity Loggers Vaisala DL2000 Temperature and Humidity Loggers
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 566 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570

Vaisala DL2000 Series เป็นเครื่องวัดและเก็บบันทึกข้อมูลหรือดาต้าล็อกเกอร์สำหรับอุณหภูมิและความชื้น ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในงานอุตสาหกรรม/เภสัชกรรมโดยเฉพาะ ด้วยมาตรฐาน NIST-traceable, ISO/IEC 17025 calibration, วัดค่าได้ตาม cGMP-compliant และบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบคู่ขนาน (redundant recording)

  • เป็นดาต้าล็อกเกอร์ที่วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวขนาดพกพา สำหรับสภาพแวดล้อมวิกฤติ
  • มีเซ็นเซอร์ภายในตัว และหน่วยความจำ พร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 10 ปี
  • มีช่องต่ออินพุตภายนอกสำหรับวัดแรงดันหรือกระแส ใช้บันทึกความดันต่าง, ระดับ, จำนวน, ความนำไฟฟ้า หรือ CO2 ได้
  • มีช่องต่อเสริมสำหรับสวิตช์ประตู หรือหน้าสัมผัสสัญญาณเตือน
  • ทนทานต่อการถูกงัดแงะ ปลอดภัยต่อข้อมูลที่บันทึกในงานตรวจสอบมาตฐาน
  • พร้อมระบบป้องกันด้วยพาสเวิร์ด ในการตั้งค่า, ดาวน์โหลดและสอบเทียบข้อมูล
  • ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิและ RH ระดับเครื่องมือวัดที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceable instrument-grade)
  • ปรับช่วงเวลาการเก็บบันทึกข้อมูลได้ พร้อมความสามารถบันทึกข้อมูลต่อเนื่องได้นานหลายปี
  • เซ็นเซอร์คุณภาพสูง ระดับเดียวกับดาต้าล็อกเกอร์ที่ใช้ในงานสอบเทียบ

Monitoring System Common Confi gurations

Industrial265 Vaisala Temp-RH
วารสาร Industrial ฉบับที่ 265 เดือนธันวาคม 2557
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 2.9 MB)