UltraTEV Plus+™ เครื่องตรวจประเมินระดับความรุนแรง Partial Discharge แบบพกพา

EA Technology UltraTEV Plus+™ EA Technology UltraTEV Plus+™
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 608 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค โทร.08-1555-3877,

UltraTEV Plus+™ เป็นอุปกรณ์ประเมินระดับความรุนแรงของการเกิด Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงว่ามีระดับของ partial discharge อยู่ในระดับใด โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่งสี เขียว เหลือง ส้ม แดง พร้อมทั้งตัวเลข dB จึงสามารถเห็นแนวโน้มความรุนแรงว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอ

โดย UltraTEV Detector ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์คู่ ตรวจจับทั้งคลื่นอัลตร้าโซนิคและ TEV, Transient Earth Voltage ไปพร้อมกัน สามารถเปลี่ยนเซนเซอร์ได้หลายแบบทั้งจับคลื่นผ่านอากาศ และแบบสัมผัส ค้นหาตำแหน่งของปัญหาอย่างแม่นยำด้วยจานพาราโบลา และยืนยันสิ่งตรวจวัดด้วยการฟังเสียงผ่านชุดหูฟังคุณภาพสูง ฯลฯ

EA Technology UltraTEV Plus+™ EA Technology UltraTEV Plus+™