Type 2250 FFT เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

Bruel&Kjaer 2250
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180, สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช โทร.08-6577-7577

Type 2250 ใหม่ มาพร้อมซอฟต์แวร์วิเคราะห์แบบ FFT

ด้วยโมดูลซอฟต์แวร์ใหม่นี้ ผนวกเข้ากับฮาร์ดแวร์อันทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะด้านเพื่องานตรวจวัดความแม่นยำสูง ในงานวัดเสียงละความสั่นสะเทียน ทางด้านสิ่งแวดล้อม, ที่อยู่อาศัย และในอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ใช้งาน FFT ใหม่ ที่ใช้งานง่าย ได้รับออกแบบมาอย่างชาญฉลาด เพื่อใช้งานกับType 2250 แสดงผลด้วยจอสีที่อ่านง่าย มองเห็นชัดเจน ให้ความละเอียดความถี่สูงได้ถึง 6400 เส้นวิเคราะห์ มี dynamic range ที่กว้าง และเทคนิคการใช้งาน tap-and-drag ช่วยในการซูมรายละเอียดผลการวัด, เปลี่ยนสีเคอร์เซอร์ หรือการปรับแต่งสเกล

Bruel&Kjaer 2250-9

ในการตรวจวัดและวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนั้น วิธีการที่นิยมใช้กันคือ การวิเคราะห์ความถี่โดยใช้อัลกอริธึม Fast Fourier Transform (FFT) รูปแบบของความถี่จะมีลักษณะจำเพาะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน และบอกถึงตำแหน่งที่ทำการวัด
Type 2250 มีจอระบบสัมผัสความละเอียดสูง แสดงผลเป็นสี เพิ่มประโยชน์ในการวิเคราะห์ FFT ช่วยในการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์และการแสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แสดงผลความถี่ FFT ได้มากถึง 6400 เส้นบนจอ สามารถใช้ปากกาสั่งงาน (stylus) ชี้ที่ความถี่บนจอเพื่อขยาย หรือดูรายละเอียดการวัดเพิ่มเติมได้

Bruel&Kjaer 2250-10

คุณสามารถซูมเข้าไปในรายละเอียดการวัดที่ช่วงความถี่ที่ต้องการ ได้ด้วยความละเอียดที่สูงมากกว่าที่คุณต้องการเสียอีก Type 2250 เป็นเคริ่องมือที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่างานของคุณเกี่ยวข้องกับ เสียงและความสั่นสะเทือนในผลิตภัณฑ์, การวิเคราะห์และค้นปัญหาเครื่องจักร, หรือการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของ Type 2250 FFT

 • เป็นเครื่องวัด FFT ขนาด 1 แชนเนล แบบมือถือ
 • สำหรับงานวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน
 • มีอินพุตแบบ CCLD สำหรับ accelerometers
 • มีฐานข้อมูล Transducer
 • มี dynamic range ที่กว้าง
 • ใช้ได้กับสัญญาณ transient และสัญญาณต่อเนื่อง
 • ทำงานแบบเวลาจริง (real time) โดยข้อมูลไม่สูญหาย
 • แสดงผลความถี่ 6400 เส้น
 • ความละเอียดสูงถึง 16 mHz
 • สแปนความถี่จาก 100Hz ถึง 20kHz โดยวิธีลำดับ 1-2-5 มาตรฐาน
 • วิเคราะห์แบบซูม
 • เฉลี่ยค่าโดยวิธี Linear และ exponential
 • ทริกแบบภายในและภายนอก
 • มีฟังค์ชั่น Tachometer
 • ใช้วิธี A-weighting ในการประมวลผลภายหลัง
 • แสดงผลสเปกตรัมแบบ Dual overlay
 • แสดงค่าความเร่ง, ความเร็ว และระยะขจัด
 • วัดได้ทั้งหน่วย SI (metric) และ UK/US
 • โฮลด์ค่าสเปกตรัมสูงสุด
 • เปรียบเทียบสเปกตรัมที่วัดกับสเปกตรัมอ้างอิง
 • Level Limit สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ
 • มีระบบแก้ไขความถี่เพื่อความเที่ยงตรงสูง
 • หาจุดสูงสุดอัตโนมัติ
 • แปลงหน่วยวัดได้ (RMS, Pwr, PSD, ESD, Peak, P-P)
 • ส่งข้อมูลไปยัง PULSE เพื่อการประมวลผล
 • บันทึกรูปสัญญาณ
 • ส่งรูปสัญญาณที่บันทึก ไปยัง PULSE เพื่อวิเคราะห์
 • มีซอฟต์แวร์เสริมเพื่อการเก็บและเรียกดูข้อมูล
 • มีซอฟต์แวร์สำหรับ PC เพื่อการเก็บและเรียกดูข้อมูล