SoundCTRL ซอฟต์แวร์จัดเก็บและวิเคราะห์ด้วยพ็อกเก็ตพีซี

SoundCTRL Data Acquisition SoundCTRL Display
ดาวน์โหลด SoundCTRL Datasheet (PDF 424k)

SoundCTRL เป็นโปรแกรมบนพีซีสำหรับวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลทดสอบอัลตร้าซาวด์ โดยการติดตั้งใน PDA (Pocket PC) แล้วเชื่อมต่อเข้ากับ UL101 เพื่อการบันทึกข้อมูล ซึ่งในขณะทำการบันทึก ระดับสัญญาณจะถูกแสดงที่หน้าจอ PDA ทันที ช่วยให้สามารถมองเห็นกราฟของเสียงผิดปกติของอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบได้ทันที

acquisition of ultrasound test data

ความสามารถ

  • แสดงรูปคลื่นอัลตร้าซาวด์แบบ real time
  • บันทึกวันและเวลาของข้อมูลอัตโนมัติ
  • คำนวณค่าเฉลี่ยของสัญญาณให้ด้วย
  • คำนวณหาสัญญาณที่มีลักษณะผิดปกติ ที่บ่งบอกปัญหาการสึกหรอแต่เนิ่นๆ
  • เก็บไฟล์เสียงขนาด 20 วินาที บันทึกและอัพโหลดใว้อ้างอิงได้