Sonic WA-790 ระบบสแกนทิศทางและความเร็ว ของการไหลเวียนอากาศในอาคารควบคุม

WA-790.jpg
Download Technical Datasheet (447.28 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570 สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿1,350,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ** สินค้ารับประกัน 1 ปี

หากท่านกำลังมองหาเครื่องสแกนสามมิติเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลเวียน-กระจายอากาศ ของระบบปรับอากาศ ระบบสลายไฟฟ้าสถิต หรือศึกษาความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของโรงพ่นสีแล้วละก็ Sonic แห่งประเทศญี่ปุ่นมี Anemometer แบบ 3 มิติ ที่จะทำการสแกนบริเวณที่ต้องการศึกษาเหล่านั้น แล้วสรุปรายงานผลเป็น 3-D vector mapping ออกมาให้พร้อมการวิเคราะห์ผลการวัด ณ จุดต่างๆ ของ 3-D matrix ใดๆ ในการทดลองเป็น X-Y-Z velocity เพื่อการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการกระจายตัวของฝุ่นละออง ประจุไฟฟ้าสะสมต่างๆ ซึ่งจะนำมาสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดในค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นจริงๆ

ยิ่งกว่านั้น ซอฟต์แวร์สแกนและวิเคราะห์ของ SONIC ยังมี Compatibility สูงโดยไม่เกี่ยง Version ของ Windows และไม่ต้องการคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คสเปกสูงอีกด้วย อีกทั้งส่วนประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์ของ WA-790 ยังมีการซ่อมบำรุงต่ำ ทนทาน แม่นยำ เชื่อถือได้ตามสไตล์ Made in Japan แท้ๆ

Specifications
Measurement mode : Time sharing transmission/reception switching type ultrasonic pulse emission
Measurement range : 0~ 10 m/s
Accuracy :

  • ± (2%+0.02m/s of absolute value of indicated value)
  • (At main wind direction after measure zero adjustment)

Resolution : 0.005m/s (wind)
Power source : AC100~240V±10%
Attached software : (WASP-007N)
Communication : USB port

Real-time monitoring
Change of wind velocity is displayed on the pen plotter screen
Data logging and playback
Three-dimensional display of air flow
Observing of multi points and Viewing of multi angles
Data save in JPEG and AVI