SENSIT® P400 เครื่องตรวจวัดก๊าซอันตรายแบบพกติดตัว

SENSIT® P400 Multi Gas Personal Monitor SENSIT® P400 Multi Gas Personal Monitor
ดาวน์โหลด โบรชัวร์สินค้า (pdf 581 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :

แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานทันทีเมื่อปริมาณก๊าซสูงถึงระดับอันตราย สำหรับการทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจากก๊าซติดไฟ, ก๊าซพิษ หรือการระเบิด รองรับเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดก๊าซได้ 9 ชนิด คือ

Propane Marketers Fire Departments Oil & Gas Exploration

  • ออกซิเจน (O2)
  • คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
  • ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
  • ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN)
  • ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
  • ฟอสฟีน (PH3)
  • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
  • เอทิลีนออกไซด์ (ETO )
  • และก๊าซที่ติดไฟได้