SECUTEST PRO – Welding Package เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมเหล็กด้วยไฟฟ้า

SECUTEST_PRO-welding_package.jpg
SECUTEST_PRO-welding_package_-2.jpg
SECUTEST PRO – Welding Package (M7050-V904)

SECUTEST_PRO-welding_package_-Secuload.jpg
SECULOAD-N

SECUTEST_PRO-welding_package_-Adapter.jpg
AT16-DI Adapter

Download Technical Datasheet (447.7 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, จุฑามาส แสงแจ่ม โทร.08-1741-5507, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : 236,900 บาท
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ** สินค้ารับประกัน 1 ปี

คุณลักษณะพิเศษ

 • มีอุปกรณ์ครบชุดเพิ่มเติมจากมาตรฐาน พร้อมสำหรับทดสอบความปลอดภัยของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
 • สามารถควบคุมการทดสอบผ่าน PC ได้
 • สามารถสร้าง structure เพื่อเก็บข้อมูล data base ได้แก่ building, floor, room ได้
 • มีฟังก์ชั่น Multi-print สำหรับสร้างรายงานที่ง่ายมาก
 • มีฟังก์ชั่น user-created report template สำหรับสร้างรายงาน
 • รองรับ RFID
 • สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย USB หรือ USB stick ได้
 • มีโปรแกรมสำหรับควบคุมการทดสอบและทำรายงาน

คุณลักษณะทั่วไป

 • ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าได้แก่ ค่าความต้านทานของสายดิน ค่าความต้านทานของฉนวน ค่าปริมาณกระแสไฟรั่ว
 • สามารถโปรแกรมการทดสอบให้ทำงานแบบอัตโนมัติได้ 8 โปรแกรม
 • สามารถตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าเป็น Class I หรือ Class II
 • การแสดงผลแบบจอสี 4.3 นิ้ว
 • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ 50,000 ค่า
 • ตัวเครื่องมียางกันกระแทก
 • รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB