Rigel UNI-SIM เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์ (Vital Sign Simulator)

Rigel UNI-SIM Vital Signs Simulator
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.44 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เพื่อสอบเทียบเครื่อง Pulse Oximeter โดยเครื่องจะจำลองสัญญาณปริมาณออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ โดยการใส่ Pulse Oximeter เข้ากับ Finger Probe ของเครื่อง สามารถจำลองสัญญาณปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบ Optical หรือ Electronic Simulation

เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

 1. ทดสอบเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitor)
 2. ทดสอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
 3. ทดสอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (ECG Patient Monitor)
 4. ทดสอบเครื่องติดตามการทำงาน (Bed side Monitor)
 5. ทดสอบเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Bed Side Monitor)
 6. ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog Blood Pressure)
 7. ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (Digital Blood Pressure)
 8. ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตภายนอกร่างกาย หรือเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดไม่แทงเส้นโลหิต (NIBP or Noninvasive Blood Pressure)
 9. ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตภายในหลอดเลือดหรือเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแทงเส้นโลหิต (IBP or Invasive Blood Pressure)
 10. ทดสอบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด (SPO2 or Pulse Oximeter)
 11. ทดสอบเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SPO2 or Pulse Oximeter)
 12. ทดสอบเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SPO2 or Pulse Oximeter)
 13. ทดสอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG or EKG or Elector Cardio Graph)
 14. ทดสอบเครื่องเฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Monitor)
 15. ทดสอบเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรืออัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate or Heart Rate)
 16. ทดสอบเครื่องวัดอัตราการหายใจ (Respiration)

Asset Management Function Key

ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีฟังก์ชั่นคีย์สำหรับรองรับการจัดการแบบ asset management ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก สามารถทดสอบแบบ auto sequence ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนาม บันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง มีรายงานตามมาตรฐานสากล

Barcode Printer

เครื่องอ่านบาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์ฉลากแบบ Bluetooth เป็นอุปกรณ์ประกอบการทดสอบแบบ auto sequence ช่วยให้ทำงาน ง่าย เร็ว

Med eBase Software

ฉลากบาร์โค๊ดสำหรับติดประจำเครื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นการทดสอบแบบ auto sequence และโปรแกรม Med eBase สำหรับพิมพ์รายงานและจัดการข้อมูล

Rigel UNI-SiM ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แบบที่ถือได้เพียงมือเดียว แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชั่นการสอบเทียบเพื่อตอบสนองความต้องการการสอบเทียบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่ สามารถจำลองวัดสัญญาณชีพได้ 6 พารามิเตอร์ในเครื่องเดียว (6 in 1) ได้แก่

 • ค่าอุณหภูมิร่างกาย (Temperature)
 • ค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG or EKG or Electro Cardio Graph)
 • ค่าอัตราการหายใจ (Respiration)
 • ค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดหรือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SPO2 or Pulse Oximeter)
 • ค่าความดันโลหิตภายนอกร่างกาย (NIBP Non Invasive Blood Pressure)
 • ค่าความดันโลหิตภายในหลอดเลือด (IBP or Invasive Blood Pressure)

คุณสมบัติในการจำลองสัญญาณชีพผู้ป่วย (Arrhythmia Waveforms)

 • Atrial
  • Sinus Arrhythmia (SA), Missing beat, Atrial Flutter (AFLT), Atrial Fibrillation (AFB), Paroxysmal Atrial Tachycardia (PAT), Junctional Premature Contraction
 • Atrial Conduction
  • First Degree AV Block, Second Degree AV Block - Mobitz I, Second Degree AV Block - Mobitz II, Third Degree AV Block, Right Bundle Branch Block (RBB), Left Bundle Branch Block (LBB), Left Anterior Hemiblock
 • Ventricular
  • Premature Ventricular Contraction - Intermittent Premature
  • Ventricular Contraction – Continuous, Bigeminy, Trigeminy,
  • Ventricular Flutter (VFLT), Ventricular Fibrillation (VFB), Ventricular Tachycardia (VTC), Right Focal PVC.

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้แบตเตอร์รี่ ใช้ง่านในภาคสนามได้คล่องตัว
 • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ 10,000 ค่า
 • สามารถพิมพ์ผล Pass/Fail Label ได้ทันทีผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
 • มีโปรแกรม Med eBase บริหารจัดการข้อมูล