Rigel Safe Test 60 เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบพื้นฐาน

Rigel Safe Test 60 Electrical Medical Safety Analyzer Rigel Safe Test 60 Electrical Medical Safety Analyzer
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 419 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) มีฟังก์ชั่นคีย์สำหรับรองรับการทดสอบแบบ Simple Test ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา

คุณสมบัติทั่วไป

 • สามารถทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC60601-1, IEC62353, NFPA 99
 • มีฟังก์ชั่นคีย์ด้านหน้าเครื่องลองรับการทดสอบแบบ Simple Test
 • สามารถต่อกับแรงดันไฟฟ้า 230 Vac 1 เฟส ความถี่ 50 Hz
 • น้ำหนักเบา
 • มีกระเป๋าใส่เครื่องมือพร้อมใช้งานในภาคสนาม

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องของสายกราวด์หรือค่าความเชื่อมโยงของสายกราวด์ หรือค่าความต้านทานระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊กหรือเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลือกของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เป็นโลหะ โครงโลหะ
 • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวน
 • Power Leakage Current ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ไฟรั่ว ไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟรั่วไหล กระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้ารั่วไหล ที่อาจทำอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีชิต หากไปจับหรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วดังกล่าว หรือเราอาจเคยได้ยินอันตรายแบบนี้ว่า อันตรายจากไฟรั่ว อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว อันตรายจากการถูกไฟดูด ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้ารั่วที่ขา PE ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • Main Outlet Test ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่เต้ารับ
 • EUT Load Current Measurement ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่โหลดที่ใช้งาน
 • Power Measurement ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Large colour display Simplicity
ปุ่มกดด้านหน้าเครื่องรองรับการทดสอบที่ชัดเจน แสดงข้อมูลแบบกราฟิกบนจอสี ที่ชัดเจน

PATMobile app
แอปปลิเคชั่น PAT Mobile บนมือถือ รองรับ iOS และ Android สามารถใช้กล้องจากมือถืออ่านบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค๊ดได้ สามารถบันทถกค่าในมือถือแทนการจดบันทึก และสามารถต่อเครื่องพิมพ์ฉลากแบบ Bluetooth ช่วยให้พิมฑ์บาร์โค๊ดได้ง่ายๆ ช่วยให้ทำงาน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว