Promotion สำหรับงานสอบเทียบอุตสาหกรรม

63-05-27_S_fluke_cal_0.jpg

สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034

วัน : -
เวลา : 9:00 - 16:00 น.
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

** รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

Promotion สำหรับงานสอบเทียบอุตสาหกรรม เมื่อสั่งซื้อสินค้า
Fluke รุ่น 754, 753, 729FC, 726, 725 และ 710 ในงานสอบเทียบกระบวนการผลิต
Fluke รุ่น 1523, 1524, 1586A, 9142, 9143, 9144 ในงานสอบเทียบอุณหภูมิ
Fluke รุ่น P5510-2700G-1, P5514-2700G-1 ในงานสอบเทียบแรงดัน

แถมคอร์ส Process Calibration & workshop มูลค่าคอร์ส 3,000 บาท/1วัน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความดัน ชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์ในลูปการวัดคุมกระบวนการ (Process Control Loop Devides) สัญญาณมาตรฐานที่ใช้ และหลังจากการเข้าอบรมแล้วผู้เข้าร่วมจะมีสิทธิได้รับใบ Certificate จากการอบรมอีกด้วย

หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการสอบเทียบเครื่องมือวัดแต่ละแบบ

  • เครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า
  • เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
  • เครื่องมือวัดความดัน
  • ชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์ในลูปการวัดคุมกระบวนการ (Process Control Loop Devides) สัญญาณมาตรฐานที่ใช้
  • ทดลองปฏิบัติการสอบเทียบ เครื่องมือวัด เช่น RTD, TC, Pressures, Transmitter และ Controller ด้วยเครื่องสอบเทียบ Fluke Process Calibrator รุ่นต่างๆ

วิทยากรโดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
1. คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา
2. คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์ : ผู้จัดการแผนกเครื่องมือวัดและสอบเทียบทางอุตสาหกรรม
3. คุณเอกพงษ์ แย้มอดุลย์ : ผู้จัดการแผนก Calibration Products
4. ผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติอีก 3 ท่าน

หมายเหตุ
* ขอสงวนสิทธิผู้เข้าอบรมจะต้องซื้อสินค้าจากบริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดและ Dealer ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการจากบริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดเท่านั้น