PROMAX PE-005 : AUDIO IMPEDANCE TESTER

PE-005.jpg
PE-005_bag.jpg

Download Technical Datasheet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿14,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

อุปกรณ์ช่วยในการทดสอบ อิมพีแดนซ์ ของลำโพง ในระบบเครื่องเสียง

  • ใช้ความถี่เสียง 1 KHz ในการทดสอบหาค่าอิมพีแดนซ์ ของลำโพง
  • ปรับย่านการวัดค่าได้ 0 – 20 /200/ 2000 โอห์ม
  • เหมาะสำหรับงานทดสอบติดตั้ง Audio Speaker System หรืองานโฮมเธียเตอร์