PROMAX FA-363C แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แบบ Multi-Output

FA-363C.jpg

Download Technical Datasheet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿26,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

PROMAX FA-363C แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แบบ Multi-Output

  • DC Power Supply 3 เอ้าท์พุท สำหรับห้องทดลอง อิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อม งานวิจัย
  • มีเอ้าท์พุทปรับค่าได้ ขนาด 0-30VDC , 0-5A
  • มีเอ้าท์พุทแบบคงที่ +/- 15VDC ที่ 1 A และ +/- 5VDC ที่ 1 A
  • จอแสดงผลแบบดิจิตอล Volt และ Current
  • สัญญาณรบกวนต่ำ
  • ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน สเปน