Prodigit 5310 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบโปรแกรมได้

5310.jpg
Download Datasheet (1.22 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016

PRODIGIT 5310 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบโปรแกรมได้ ( AC POWER SOURCE)

  • เหมาะสำหรับงานทดสอบ วิจัย ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้า 0 – 500VAC ที่ความถี่ 40-70Hz
  • สามารถสร้างกระแสไฟฟ้า 7A Max.
  • จ่ายกำลังไฟฟ้า 0- 1KVA.
  • มีรูปแบบการทดสอบ ตามมาตรฐาน IEC61000-4-11 สามารถเรียกใช้งานได้ทันที
  • สามารถทำรูปแบบการทดสอบเองตามต้องการ เพื่อจำลองไฟฟ้าผิดปกติ ให้กับอุปกรณ์ทดสอบเช่น DIPS/SURGE/PHASE

ตัวอย่างการสร้างจำลองแรงดันไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
5310_-1.jpg
5310-2.jpg
5310-3.jpg