Prodigit 5302A เครื่องกำเนิดกำลังไฟฟ้า AC ที่วิเคราะห์กำลังไฟฟ้าได้

Prodigit 5302A AC Power Source with Power/Energy Analyzer
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 371 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016

Prodigit 5302A เป็นเครื่องกำเนิดกำลังงานไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าได้ เหมาะสำหรับงานทดสอบคุณสมบัติด้านคุณภาพไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสได้รับผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มีการตกวูบ, ขาดหายไปในช่วงสั้นๆ หรือมีการกระเพื่อมไม่คงที่ แรงดันตกวูบหรือขาดหานช่วงสั้นๆเกิดจากความผิดปกติของระบบไฟ, การติดตั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงภาระโหลดขนาดใหญ่กระทันหัน ซึ่งมักเกิดเหตุการณ์ไฟตกหรือขาดหายต่อเนื่องกัน 2 ครั้งหรือมากกว่า ส่วนเหตุการณ์แรงดันไม่คงที่มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาระโหลดอยู่ตลอดเวลาในระบบไฟ

Input/Output power and efficiency easurement

Prodigit 5302A ให้กำลังเอาต์พุต 270 VA โดยมีฟังค์ชั่นการวัดกำลังไฟฟ้าในตัว สามารถต่อใช้งานร่วมกับโหลดกระแสตรง ในการวัดพารามิเตอร์กำลังไฟฟ้าด้าน AC และ DC เพื่อคำนวณประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบได้ มีจอ LCD all-in-one แสดงค่าคุณลักษณะทางอิเลกทรอนิกซ์ทั้งหมดสำหรับการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติ

  • จอแสดงผลขนาดใหญ่ แสดงค่าได้พร้อมกันทั้ง แรงดัน(V), กระแส(A), กระแสกระชาก(Inrush), กำลังไฟฟ้า(W), วัตต์ชั่วโมง(WH), ความถี่(Hz), เพาเวอร์แฟกเตอร์(PF), มุมองศาเปิด/ปิดกำลังไฟฟ้า หรือมุมองศาทำงานของ TRIAC
  • ตรวจวัดพลังงาน ในงานประหยัดพลังงงาน ได้อย่างแม่นยำและละเอียดสูง ได้ตั้งแต่ 0.001W ถึง 270W
  • ตรวจวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าด้านอินพุต/เอาต์พุตและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบได้อย่าง Real-time
  • มีมิเตอร์ความเที่ยงตรงสูงสำหรับวัดแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าภายนอก และควบคุมองศาเปิดปิดกำลังไฟฟ้าของเอาต์พุตแหล่งจ่ายกำลังภายนอก สามารถวัดกรแส Inrush ได้ถึง 200A
  • ควบคุมมุมองศาเปิดปิดกำลังไฟฟ้าได้ 0° - 360°
  • จำลองเอาต์พุตกำลังของ TRIAC ได้ (ทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลง)
  • ทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐาน IEC/EN 61000-4-11
  • มีฟังค์ชั่นบันทึกพารามิเตอร์และสถานะทดสอบได้ 10 ชุด
  • อินเตอร์เฟสมาตรฐาน RS232
  • มีระบบป้องกัน กระแสเกิน, กำลังเกิน, ลัดวงจร และอุณหภูมิ