Pressurements P3100 และ P3200 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักไฮดรอลิค ชนิดทำงานด้วยนำมัน และชนิดทำงานด้วยน้ำ

Pressurements P3100 and P3200
ดาวน์โหลด Data Sheet

P3100 ทำงานด้วยน้ำมัน และ P3200 ทำงานด้วยน้ำ มีให้เลือกทั้งชนิดลูกสูบไฮดรอลิคเดี่ยว และแบบลูกสูบคู่เพื่อเพิ่มช่วงความดัน มีหน่วยความดันทั้ง psi, bar, kgf/cm², และ MPa ความเที่ยงตรงสูง ใช้งานง่าย รวดเร็ว มีปั๊มโยกมือเพิ่มความดันทีละมากๆ และก้านหมุนแบบสกรูปรับละเอียด มีตัวบอกการลอยตัวของลูกสูบ
ย่านความดันสูงถึง 60,000 psi (4000 bar)

  • ความแม่นยำมาตรฐาน 0.015% of reading (0.008% optional)
  • มีทั้งแบบลูกสูบเดี่ยวและคู่
  • มีปั๊มมือในตัวเป็นมาตรฐาน
  • มีตัวบอกระดับ ขาตั้งปรับได้
  • ชุดน้ำหนักปรับแต่งละเอียดสำหรับค่าแรงดึงดูดเฉพาะพื้นที่