Pressurements P3031 และ P3032 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักนิวเมติก

Pressurements P3031 และ P3032
ดาวนืโหลด Data Sheet (432 KB)

P3031 และ P3032 ทำงานด้วยแก็ส และหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ชิ้นส่วนลูกสูบและกระบอกสูบ เพื่อลดผลกระทบจากการปนเปื้อนหรือสภาพแวดล้อมการทำงาน ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าเครื่องที่ใช้แก็สความดันสูงทั่วไป แรงดันของแก็สกระทำต่อลูกสูบที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันโดนตรง จึงไม่กระทบต่อความแม่นยำ

  • ย่านความดันสูงถึง 2000 psi (140 bar)
  • ความแม่นยำมาตรฐาน 0.015% of reading (0.008% optional)
  • เกลียวปรับความดันละเอียด
  • มีตัวบอกตำแหน่งลอยของลูกสูบ
  • มีตัวบอกระดับ ขาตั้งปรับได้
  • ใช้ชุดน้ำหนักชนิด non-magnetic stainless steel