Pressurements P3000 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักนิวเมติก

Pressurements P3000
ดาวน์โหลด Data Sheet (1.87 MB)

เป็นรุ่นอเนกประสงค์ สอบเทียบได้ตั้งแต่สุญญากาศ 1-30 inHg (0.03-1 bar) และความดัน 3-500 psi (0.2-35 bar) ในเครื่องเดียว ความแม่นยำสูงระดับ Secondary Standard ใช้งานง่าย มีวาล์วเลือกโหมดสุญญากาศหรือโหมดความดัน โดยไม่ต้องสลับลูกสูบ ผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุด ได้รับการรับรองสอบเทียบย้อนกลับไปยังห้องแล็บมาตรฐานนานาชาติ เช่น NIST สามารถเพิ่มอุปกรณ์ปั๊มมือได้ทั้งความดันและสุญญากาศ

  • ความแม่นยำมาตรฐาน 0.015% of reading (0.008% optional)
  • สุญญากาศ 1-30 inHg (0.03-1 bar vacuum)
  • ความดัน 3-500 psi (0.2-35 bar)
  • มีย่านความดันทั้ง inH2O และ mbar
  • ใช้ชุดน้ำหนักชนิด non-magnetic stainless steel
  • ชุดน้ำหนักปรับแต่งละเอียดสำหรับค่าแรงดึงดูดเฉพาะพื้นที่