Pomona ออดิโอคอนเน็กเตอร์และอะแดปเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055

ขั้วต่อในงานออดิโอ สำหรับไมโครโฟน, ลำโพง, เครื่องขยายเสียง, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องปรับแต่งเสียง อุปกรณ์สวิตชิ่ง การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่นสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า, ฝุ่นละออง หรือความต้องการด้านความแข็งแรง

Pomona-5319_01s

ปลั๊ก RCA และอะแดปเตอร์
ใช้ส่งผ่านสัญญาณออดิโอแยกแต่ละแชนแนล พร้อมสายชีลด์ ใช้กับเครื่องขยายเสียง, จูนเนอร์, เครื่องบันทึกเทปต่างๆ

Pomona XLR 5109

ปลั๊กไมโครโฟน XLR
ภายในจะมีหลายช่องสัญญาณ (ส่วนใหญ๋ 2) มักใช้ในการเชื่อมต่อไมโครโฟนไปยังมิกเซอร์

Pomona-1297

โฟนปลั๊ก และอะแดปเตอร์ขนาด ¼ นิ้ว
มี 2 ช่องสัญญาณพร้อมชีลด์ มักใช้งานเป็นสายต่อสลับระหว่างเครื่องมืองานดนตรี หรือมิกเซอร์ต่างๆ

Pomona-3837

โฟนปลั๊กและอะแดปเตอร์ขนาดไมโคร
เป็นโฟนปลั๊กขนาดเล็ก มี 2 ช่องสัญญาณเช่นกัน ใช้กับเครื่องเสียงพกพา