Pomona สายโคแอกเซียลและอุปกรณ์ประกอบ

สายโคแอกเซียลที่ใช้งานร่วมกับออสซิสโลสโคป, ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์, เครื่องส่ง, สายอากาศ, Test Fixtures และระบบต่างๆในงานอิเล็กทรอนิกส์ สายโคแอกเซียลจะมีลักษณะเป็นตัวนำอยู่แกนกลางหุ้มด้วยแถบซีลด์โดยรอบ มีฉนวนคั่นกลางและหุ้มภายนอกอีกชั้น สายโคแอกเซียลของ Pomona ออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้ส่งผ่านสัญญาณได้ดีที่สุด

Pomona 2249-C

สายโคแอกเซียลแบบ BNC
เป็นสายโคแอกเซียลที่มีขั้วต่อ BNC ใช้งานได้ความถี่สูงถึง 4 GHz มีค่าอิมพีแดนซ์ให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

Pomona 5058

สายโคแอกเซียลแบบ SMA&N
สาย SMA&N เหมาะกับงานความถี่สูงย่านเรดาร์ และไมโครเวฟ ออสซิสโลสโคประดับ Hi-end มักใช้คอนเน็กเตอร์แบบ SMA และคอนเน็กเตอร์แบบ N มักใช้กับ Radio Frequency Synthesizers

Pomona 5187-C

สายโคแอกเซียลพร้อมคลิป
เหมาะสำหรับทำสายทดสอบ โดยใช้คลิปเป็นตัวจับอุปกรณ์ในแผงวงจร, จับสายต่อแต่ละเส้นหรือจุดต่อต่างๆ

Pomona 2249

สายโคแอกเซียลพร้อม Banana Plugs
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดและทดสอบ หรือพวก Test Fixtures ตัวอย่างในรูปใช้เชื่อมต่อฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ด้วย BNC กับมัลติมิเตอร์แบบ Banana Jacks