Pomona สายต่อพ่วงสลับและสายวัด

สายต่อพ่วงสลับเฉพาะงาน เป็นสายเชื่อมต่อที่ทำขึ้นมาในลักษณะต่างๆ ในการเชื่อมต่อสัญญาณความถี่ต่ำ

ขั้วเสียบบานานาพร้อมสาย 2 มม.
เป็นขั้วเสียบบานานามาตรฐาน 4 มม. พร้อมสาย 2 มม. ใช้กับความถี่ต่ำกว่า 1 MHz และแรงดันไม่เกิน 33 Vrms ใช้ต่อกับมัลติมิเตอร์, เครื่องจ่ายไฟ, Test Fixture ความถี่ต่ำ แผงต่อสลับสาย มีรุ่นที่คลุมฉนวนที่ปลายเสียบ สำหรับใช้วัดแรงดันเกิน 33 โวลต์ ใช้ได้กับ DMM

สายจัมเปอร์พร้อมปลายคีบ
ใช้เชื่อมต่อชั่วคราวในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการตรวจซ่อม, การทดลองวงจร หรือการทดสอบต่างๆ

สายต่อบานานาพร้อมปลายคีบ
ด้านหนึ่งเป็นขั้วเสียบบานานา อีกด้านเป็นขั้วทดสอบแบบคีบ ใช้ต่อกับมัลติมิเตอร์ เครื่องจ่ายไฟ ไปยังวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สายต่อชนิด Low-Thermal EMF
สำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงของแรงดัน เช่นงานสอบเทียบ ออกแบบมาให้มีค่าผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำมาก ใช้ในงานวัดแรงดันความเที่ยงตรงสูง