Pomona ปากคีบและคลิป

ปากคีบและคลิป ใช้จับอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อวงจรแบบชั่วคราว ในแผงวงจรหรือขั้วต่อต่างๆ มักใช้ในงานต้นแบบ งานทดสอบ หรือการตรวจซ่อม

ปลายคีบขนาดเล็ก
เป็นปลายคีบขนาดเล็กสำหรับเกี่ยวจับอุปกรณ์หรือสายต่อขั้วขนาดเล็กๆ ในการวัดทดสอบ ปกติมักใช้จับอุปกรณ์ในแผงวงจร หรือจับสายแยกแต่ละเส้น หรือจั๊มป์สัญญาณชั่วคราว

ปลายคีบปากตะเข้
ใช้จับตัวนำหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ ขั้วต่อแบบสกรู หรือหลักต่อสาย

ปากคีบขนาดเล็ก
เป็นปากคีบทดสอบขนาดเล็ก ชนิดอ้าหนีบ ช่วยในการจับอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนเพื่อทดสอบ ในจุดที่ใช้ที่คีบแบบอื่นไม่สะดวก ที่แคบ หรือมีตัวนำที่อยู่ใกล้ชิดกัน