Pomona บานานาปลั๊กและแจ็ก

บานานาปลั๊ก ใช้เชื่อมต่อไฟฟ้า dc และสัญญาณความถี่ต่ำ เช่น เครื่องจ่ายไฟ และมัลติมิเตอร์แบบมาตรฐานทั่วไป ใช้กับแรงดันไม่เกิน 33 โวลต์ มักใช้ในงาน Fixtures เฉพาะกิจ, งานต้นแบบ เป็นต้น มีชนิดหุ้มปลอกฉนวนสำหรับทนแรงดันสูงขึ้น เช่นสายวัดของมัลติมิเตอร์

บานานาปลั๊กและแจ็คมาตรฐาน
ขนาดมาตรฐาน 4 มม. ใช้กับความถี่ต่ำกว่า 1 MHz และแรงดันไม่เกิน 33 โวลต์ เช่นเพาเวอร์ซัพพลาย Test Fixtures ความถี่ต่ำ

Pomona 6383-6384

บานานาปลั๊กแบบมีปลอกฉนวน
มีปลอกฉนวนหุ้มด้านนอกป้องกันการสัมผัสตัวนำ สำหรับใช้งานที่แรงดันสูงกว่า 33 โวลต์ เช่นสายวัดของมัลติมิเตอร์

Pomona 1432

บานานาปลั๊กและแจ็คแบบปลายเข็มและแบบ 2 มม.
มีปลายขนาดเล็กเป็นพิเศษ และขนาด 2 มม. สำหรับงานที่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดและพื้นที่

Pomona 3760

ไบดิ้งโพสต์ (Binding Posts)
ใช้ต่อสายตัวนำปลอกเปลือกที่ปลายเข้ากับจุดต่อ โดยการสอดเข้าไปในรูแล้วบิดยึด มักใช้กับ Test Fixtures

ขั้วต่อสายทดสอบ (Connector Test Adapters)
ใช้ต่อจากสายบานานาไปยังตัวนำหลายเส้น หรือซ็อกเก็ต คล้ายขั้วต่อ D-sub ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ หรือในที่อันตราย