Pomona ชุดวัดทดสอบขนาดไมโคร SMD

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055

ชุดปลายวัดทดสอบสำหรับุปกรณ์ขนาดไมโคร SMD ที่มีระยะห่างอาจแคบถึง 0.2 มม. ปลายวัดจึงต้องเล็กมากเป็นพิเศษ และมีน้ำหนักเบา สามารถจับจุดวัดได้โดยไม่สัมผัสกับตัวนำข้างเคียง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สำหรับงานตรวจวัดและทดสอบแผงวงจรสมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กมากๆ

Pomona 72902-2Pomona 72906-0

ขั้ววัดไมโคร SMD และคลิปมินิ SMD
ใช้วัดหรือจับสายหรือขาอุปกรณ์ขนาดเล็ก เป็นพวกอุปกรณ์ SMD ในแผงวงจร หรือใช้แบบจิ๊มเปอร์ หรือต่อวงจรชั่วคราวในการทดสอบต้นแบบ

Pomona 72904-0

สายวัดสำหรับต่อกับขั้ววัดและคลิปมินิ/ไมโครSMD
เป็นสายวัดปลายด้านหนึ่งเป็นแจ็กขนาด 0.8 มม. ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นแจ็กขนาด 4 มม. สำหรับต่อกับ DMM มีรุ่นใช้แจ็กขนาด 2 มม. ให้เลือก

Pomona 72923-0

โพรบวัด SMD ปลายแหลม หัวสปริง
เป็นโพรบวัดพร้อมแจ็กขนาด 2 มม. สำหรับวัดจุดเล็ก ๆ ในแผงวงจร SMD หัววัดมีสปริงเพื่อดูดซับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากมือของเรา ปลายที่แหลมช่วยให้แทงทะลุชั้นสนิม หรือฉนวนบางๆ ได้

Pomona 72924-0

ปากตะเข้เล็กพร้อมแจ็ก 2 มม.
ใช้คีบจับตัวนำขนาดไม่ใหญ่นัก เช่น ขั้วแบตเตอรี่ จุดต่อสายแบบขันสกรู ขาอุปกรณ์ มีแจ็กขนาด 2 มม. สำหรับต่อกับสายวัดน้ำหนักเบา