PHOTON+ เครื่องวัดวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

Photon+ Sound and Vibration Analyzer Easy to get result fast
ดาวน์โหลด Product Data (pdf 348 KB), Brochure (pdf 620 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180, สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช โทร.08-6577-7577
PHOTON+ เป็นเครื่องวัดและวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนแบบ Real-Time สมรรถนะสูง ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ ที่มีอินพุตให้เลือก 2 และ 4 แชนเนล พร้อมมีอินพุตวัดความเร็วรอบ (Tachometer) ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook หรือ Netbook เชื่อมต่อและรับไฟเลี้งผ่าน USB 2.0 ไม่ต้องใช้เพาเวอร์ซัพพลายต่างหาก พร้อมซอฟต์ใช้งานง่าย สำหรับการวิเคราะห์เสียง/ความสั่นสะเทือนรบกวน, วิเคราะห์ FFT, วิเคราะห์ order, วิเคราะห์เครื่องจักร, ตรวจวัดคุณภาพเสียง และการตรวจสอบในสายการผลิตอัตโนมัติ

Real-time FFT, octave
วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนแบบ FFT และ octave สำหรับงานอะคูสติค งานแก้ไขปัญหาเสียง/ความสั่นสะเทือนรบกวนต่างๆ

Waterfall and spectrogram plots
พล็อตกราฟ waterfall และ spectrogram เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความสั่นสะเทือนในเครื่องจักรหมุน ในงานบำรุงรักษาเครืองจักร

คุณสมบัติเด่น

  • วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน, วิเคราะห์ FFT, วิเคราะห์สัญญาณความถี่
  • ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเพียง 227 กรัม สะดวกพกพา ในงานภาคสนามหรือห้องแล็บ
  • ใช้ไฟเลี้ยงจากขั้วอินเตอร์เฟส USB เพื่อความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
  • ทำการบันทึกข้อมูล, ประมวลผลต่อ, วัดค่าแบบ Real-Time เสร็จสิ้นทั้งหมดด้วยคลิ้กเดียว
  • ประมวลผลแบบ Real-Time ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การตั้งค่า, ให้ผลลัพธ์ทันที และสอบทานข้อมูลได้ที่หน้างาน
  • มีฟังค์ชั่นบันทึกเทปสัญาณอินพุต ที่มีความแม่นยำสูง
  • วิเคราะห์ FFT เที่ยงตรงสูง 24 บิต พร้อมการป้องกัน anti-alias อย่างสมบูรณ์
  • น้อยส์ฟลอร์ (noise floor) ต่ำมาก เหมาะสำหรับการทดสอบอะคูสติกและการสั่นระดับเบาๆได้ดี
  • เชื่อมต่อกับทรานสดิวเซอร์ด้วยขั้วต่อ BNC มาตรฐาน