Pendulum XL 2241 Path Align-RTM Antenna Alignment Test Set

Pendulum XL 2241

XL 2241 เป็นชุดเครื่องมือวัดสำหรับปรับตั้งแนวสัญญาณรับส่งของเสาอากาศไมโครเวฟระหว่างสถานี ที่มีประสิทธิภาพสูง เที่ยงตรง ใช้งานง่าย เสร็จงานได้ภายในไม่กี่นาที ด้วย Path Align-RTM อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ จ่ายกำลังขับสายอากาศได้โดยตรง ไม่ต้องใช้เครื่องส่งของสถานี มีระบบสื่อสารผ่านลิงค์ระหว่างสถานี ไม่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นในการติดต่อประสานงาน มี Data Logging ในตัว Record-RTM

คุณสมบัติ

  • ทำงานด้วยแบตเตอรี่
  • มีชุดไมโครโฟนและหูฟังสำหรับสื่อสารผ่านลิงค์ระหว่างสถานีตลอดเวลา
  • ปรับจูนแบนด์ใช้งานได้ 1.8 GHz ถึง 23.5 GHz
  • มี Data Logging Record-RTM
  • มีโทนบอกข่วงความสูญเสียสัญญาณ (Path Loss)
  • แสดงค่าสูญเสีย (Path Loss) เป็น dB