Pace IR 1000 เครื่อง Rework อุปกรณ์ SMT แบบอินฟราเรด ราคาประหยัด

PACE IR1000
ดาวน์โหลด Data Sheet (736 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055

Pace IR 1000 เป็นระบบ Rework ที่มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นในการใช้งาน เหมาะสำหรับงานที่หลากหลาย และงานที่ทำซ้ำๆ ที่ต้องการปริมาณงานต่อเวลา (through-put) ที่สูง ใช้ในการติดตั้งและถอดอุปกรณ์ Passive, QFP, SOIC, PLCC, MLF, TSOP, และ BGA มีตัวให้ความร้อน 500 W ด้านบน และ 400 W ด้านล่าง

Pace IR 1000 มีการระบบทำงานตั้งแต่ง่ายด้วยโปรไฟล์โซนเดียว จนถึงงานซับซ้อนด้วยโปรไฟล์มัลติโซน มีความสามารถพิเศษ “Learn Mode” สำหรับแนะนำการสร้างโปรไฟล์เฉพาะงานขึ้นเองได้มีตัวโหลดจับอุปกรณ์ด้วยสปริงและหัวจับระบบสุญญากาศ, พัดลมระบายความร้อน, ตัวโหลดและจับยึดบอร์ด สามารถปรับระยะห่างตัวให้ความร้อนบนกับแผ่น PCB และเก็บบันทึกค่าใว้ในโปรไฟล์ได้ สำหรับการทำงานซ้ำๆ

IR1000 Software

นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ใน PC สำหรับจัดการโปรไฟล์และการสร้างกราฟของข้อมูลอุณหภูมิ

คุณสมบัติ

  • ตัวยึดบอร์ดเป็นขาตั้งอิสระ ให้ความยืดหยุ่นสูงสุด นำไปใช้กับเครื่องอื่นๆได้
  • มีพัดลมระบายความร้อน ทำงานอัตโนมัติเมื่อขยับเข้าตำแหน่งที่ต้องการ
  • หัวจับสุญญากาศพร้อมสปริง ใช้ยกอุปกรณ์จาก PCB อัตโนมัติ
  • มีเลเซอร์ชี้ตำแหน่งศูนย์กลางของหัวจับและตัวให้ความร้อนใน PCB
  • โพรบวัดอุณหภูมิยึดด้วยแม่เหล็ก มีแขนโยกหมุนได้เพื่อวางตำแหน่งหัววัดได้อย่างยืดหยุ่น และในจุดเข้าถึงยากบน PCB
  • มีปลายจับสุญญากาศสำหรับจับอุปกรณ์ด้วยตัวเองให้ด้วย
  • มีตัวตรวจอุณหภูมิอุ่น Pre-Heater monitoring ป้องกันการเริ่มงานโดยอุณหภูมิไม่พร้อม
  • ระบบ Pre-Heater สามารถปิดได้ หรือปรับไปที่ SetBack เมื่อไม่ใช้งาน
  • Vacuum pik has built in theta adjustment for easy positioning of components.
  • หัวจับสุญญากาศมีตัวปรับ เพื่อกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ได้โดยง่าย