MMT-318 เครื่องวัดความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

MMT-318
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (300 KB)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570

เฝ้าตรวจปริมาณความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดเวลา
แสดงค่า Water Activity โดยตรง หรือแสดง ppm ก็ได้
มี Alarm Option
มาพร้อม NIST Certificate
มีรุ่น MM70 แบบมือถือ สำหรับวัดสุ่มตัวอย่างน้ำมันให้เลือก