Metrel MI 6301 FonS : เครื่องวัดเสียง

Metrel MI 6301 FonS Metrel MI 6301 Standard Set
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 270 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438

MI6301 Fons เครื่องวัดเสียง มี 2 รุ่นย่อยดังนี้

MI6301PR เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ ความแม่นยำระดับ IEC1672 (ISO61672) Class1 สามารถวัดและบันทึกผลการวัดระยะยาวแบบ Integrating SLM กับค่าพารามิเตอร์เสียงทางสิ่งแวดล้อมหลักๆ ทุกตัว และสามารถเลือกวัดแบบแยกความถี่ได้ทั้ง 1/1 หรือ 1/3 Octave มาพร้อม Full ISO certificate of calibration และมี PC Software ชื่อ Soundlink Lite สำหรับโอนค่าผลการวัดจากเครื่องมาออกเอกสารรายงานมาด้วยในชุด

MI6301EU เป็นเครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ ที่มีความสามารถเหมือนรุ่น PR ทุกประการ ยกเว้นความแม่นยำที่เป็นระดับ IEC1672 Class2