Metrel MI 3202 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV

Metrel MI 3202 GigaOhm 5 kV
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 378 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933 , เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461

MI 3202 GigaOhm 5 kV เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าที่ที่ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย แสดงผลทั้งอะนาล็อกและดิจิตอล

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • วัดความต้านทานฉนวนได้ 1 TΩ
  • แรงดันทดสอบ 5 kV DC
  • ตั้งค่าแรงดันทดสอบได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ทดสอบชาร์จ capacitive loads ด้วยกระแส 5 mA ได้อย่างรวดเร็ว
  • วัดแรงดัน 600 V AC DC