Metrel MI 3201 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV

Metrel MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 390 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933 , เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461

METREL รุ่น MI 3201 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
  • ตรวจวัดวัดค่า PI, DAR, DD
  • ตรวจวัดวัดค่า R(t) Graph Plot
  • ตรวจวัดวัดค่า Capacitance
  • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 5 kV
  • การตรวจวัดแรงดันและความถี่