Metrel MI 3121H เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 2.5 kV

Metrel MI 3121H SMARTEC 2,5 kV
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 362 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933 , เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461

METREL รุ่น MI 3121H เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 2.5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
  • ตรวจวัดวัดค่าความต่อเนื่อง RPE 200mA
  • ตรวจวัดวัดค่าความต่อเนื่อง RPE 7mA
  • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 2.5 kV
  • การตรวจวัดแรงดันและความถี่