Metrel MI 3105 EU เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

62-01-22_MI3105.jpg
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

ราคาพิเศษ เพียง 67,700- จากราคาปกติ 127,000-
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Metrel MI 3105 EU Electrical Installations Safety Tester

เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่สาธารณะ โดยสามารทำการทดสอบได้คลอบคลุมทุกหัวข้อที่จำเป็นและสำคัญ โดยทำการทดสอบได้ง่ายๆ ผ่านทางเต้ารับทางไฟฟ้า (Electrical Outlet) เท่านั้น สามารถทดสอบแบบทีละขั้น (Manual) หรือแบบอัตโนมัติ (Auto Test Sequence)

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ได้ทั้งเฟสเดียวและสามเฟส
  • ทดสอบ Line Impedance พร้อมทั้งคำนวณค่ากระแส IPSC
  • ทดสอบ Loop Impedance พร้อมทั้งคำนวณค่ากระแส IPSC
  • ทดสอบเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล (RCD)
  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation)
  • ทดสอบความต่อเนื่อง (Continuity 200mA)
  • ตรวจวัดลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าสามเฟส (Phase Sequence)
  • ตรวจวัดวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว (Leakage Current)