Metrel MD 9910 Thermal camera มาตรฐานยุโรป ราคาประหยัด

Untitled-3.jpg
24-10-62-MD9910.jpg

Download Technical Datasheet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿26,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

MD9910_Transferring.jpg
MD9910_USB.jpg

กล้องถ่ายภาพความร้อน MD9910 IR Thermal Camera with Bluetooth

  • Image Resulution 80x80 pixels (6400จุด)
  • FrameRate 50 Hz
  • ย่านวัดอุณหภูมิ -20°C ถึง 380°C
  • Remote การทํางานและโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Mobile Application ฟรีบน Android ผ่าน Bluetooth
  • สามารถทํารายงานผลผ่าน Software บน PC ซึ่งมีมาให้ในชุดแบบ ฟรีดาว์นโหลด
  • บันทึกภาพลงในหน่วยความจําภายในได้ 20ภาพ
  • ดีไซน์คงทน เหมาะสําหรับช่างผู้ตรวจสอบอาคารและตรวจสอบไฟฟ้า ในโรงงานด้วยการผ่านการทดสอบการตกหล่น 2เมตร