Metrel MD 126 Non-contact voltage and phase rotation detector

MD126-02032022.jpg

0740095001644990467.png

Download Technical Datasheet (pdf 132 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933 , สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿ 2,490
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

ปากกาวัดไฟ รุ่นใหม่ ที่ไม่ได้มีแค่ตรวจจับแรงดัน แต่เพิ่มความสามารถในการตรวจวัดลำดับเฟสมาให้อยู่ในตัวเดียว ทำให้การตรวจวัดและซ่อมบำรุงไฟฟ้า ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส
  • รองรับแรงดัน 100-1000 V
  • ตรวจวัดลําดับเฟส (Phase Rotation Testing)
  • แสดงผลการตรวจจับแรงดันทั้งแสงและเสียง
  • มาตรฐานการป้องกันนํ้า/ฝุ่นสูงระดับ IP65
  • ผ่านการทดสอบการตกหล่นจากที่สูง 2 เมตร
  • ไฟฉายในตัวเครื่อง